преглед

на търг

7700-7246

Търг 7700-7246 - ДГС Търговище

Обект No. 16-8-2024

Дата на публикуване: 29.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 420, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 420м³

Начална цена: 48803.00 лв.

Стъпка: 488 лв.

Гаранция: 2440.15 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.03.2024

Документация за провеждане на търг

29.03.2024

Проекто-договор

29.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.03.2024

Допълнителен документ

29.03.2024