преглед

на търг

7800-7238

Търг 7800-7238 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-22-2024

Дата на публикуване: 22.03.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, тп, ак, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 506, Средна: 190, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 657, ОЗМ: 228

Общо: 1581м³

Начална цена: 86222.00 лв.

Стъпка: 862 лв.

Гаранция: 4311.10 лв.

Първа дата: 17.04.2024, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2024

Документация за провеждане на търг

22.03.2024

Проекто-договор

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2024

Допълнителен документ

22.03.2024

Допълнителен документ

22.03.2024