преглед

на търг

9870-7221

Търг 9870-7221 - ДГС Върбица

Обект No. 7-14-2024

Дата на публикуване: 27.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 417, Средна: 23, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 440м³

Начална цена: 54915.00 лв.

Стъпка: 549 лв.

Гаранция: 2745.75 лв.

Първа дата: 20.03.2024, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2024

Документация за провеждане на търг

27.02.2024

Проекто-договор

27.02.2024

Протокол от проведен търг

22.03.2024

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.02.2024

Допълнителен документ

27.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.03.2024