преглед

на търг

9700-6489

Търг 9700-6489 - ДГС Шумен

Обект No. 9-7-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, яс, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 81, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 764, ОЗМ: 0

Общо: 912м³

Начална цена: 91872.00 лв.

Стъпка: 919 лв.

Гаранция: 4594 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023