преглед

на търг

9700-6488

Търг 9700-6488 - ДГС Шумен

Обект No. 9-6-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 18, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 753, ОЗМ: 0

Общо: 815м³

Начална цена: 80412.00 лв.

Стъпка: 804 лв.

Гаранция: 4020.00 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2023