преглед

на търг

9700-6483

Търг 9700-6483 - ДГС Шумен

Обект No. 9-1-2023

Дата на публикуване: 06.03.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 54, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 788, ОЗМ: 0

Общо: 878м³

Начална цена: 72966.00 лв.

Стъпка: 730 лв.

Гаранция: 3648.00 лв.

Първа дата: 29.03.2023, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2023

Документация за провеждане на търг

06.03.2023

Проекто-договор

06.03.2023

Протокол от проведен търг

29.03.2023

Договор

20.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Допълнителен документ

06.03.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2023