преглед

на търг

9450-6449

Търг 9450-6449 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-16-2023

Дата на публикуване: 28.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 92, Дребна: 56

Дърва (м³): За огрев: 861, ОЗМ: 0

Общо: 1107м³

Начална цена: 138324.00 лв.

Стъпка: 1383 лв.

Гаранция: 6916.00 лв.

Първа дата: 22.03.2023, 10:30

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

23.03.2023

Договор

06.04.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2023

Допълнителен документ

28.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2023