преглед

на търг

9300-6398

Търг 9300-6398 - ДГС Добрич

Обект No. 14-14-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 191, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 760, ОЗМ: 0

Общо: 1007м³

Начална цена: 112690.00 лв.

Стъпка: 1127 лв.

Гаранция: 5634 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 16:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023