преглед

на търг

9300-6389

Търг 9300-6389 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2023

Дата на публикуване: 17.02.2023

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 101, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 541, ОЗМ: 0

Общо: 688м³

Начална цена: 75640.00 лв.

Стъпка: 756 лв.

Гаранция: 3782 лв.

Първа дата: 09.03.2023, 11:00

Приложени документи:

Протокол от проведен търг

09.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.02.2023

Допълнителен документ

17.02.2023

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.03.2023