преглед

на търг

9110-5756

Търг 9110-5756 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-27-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, яс, лп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 47, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 542, ОЗМ: 4

Общо: 634м³

Начална цена: 65554.00 лв.

Стъпка: 656 лв.

Гаранция: 3277 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022