преглед

на търг

9110-5747

Търг 9110-5747 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-22-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, лп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 25, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 495, ОЗМ: 11

Общо: 591м³

Начална цена: 64727.00 лв.

Стъпка: 648 лв.

Гаранция: 3236 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022