преглед

на търг

9110-5746

Търг 9110-5746 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-21-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, тп, дб

Дървесина (м³): Едра: 1216, Средна: 93, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 2781, ОЗМ: 212

Общо: 4376м³

Начална цена: 583934.00 лв.

Стъпка: 5840 лв.

Гаранция: 29196 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022