преглед

на търг

9110-5745

Търг 9110-5745 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-20-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, лп, тп, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 1097, Средна: 149, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 2379, ОЗМ: 117

Общо: 3796м³

Начална цена: 514478.00 лв.

Стъпка: 5145 лв.

Гаранция: 25723 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022