преглед

на търг

9110-5714

Търг 9110-5714 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-16-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, яс, лп, тп, дб, чор

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 113, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 417, ОЗМ: 8

Общо: 650м³

Начална цена: 69626.00 лв.

Стъпка: 697 лв.

Гаранция: 3481 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022