преглед

на търг

9110-5708

Търг 9110-5708 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-10-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 451, Средна: 78, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 360, ОЗМ: 50

Общо: 1000м³

Начална цена: 103835.00 лв.

Стъпка: 1039 лв.

Гаранция: 5191 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022