преглед

на търг

9110-5707

Търг 9110-5707 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-9-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 45, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 774, ОЗМ: 34

Общо: 866м³

Начална цена: 85721.00 лв.

Стъпка: 858 лв.

Гаранция: 4286 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022