преглед

на търг

9110-5702

Търг 9110-5702 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-4-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 794, Средна: 74, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 2119, ОЗМ: 86

Общо: 3111м³

Начална цена: 393178.00 лв.

Стъпка: 3932 лв.

Гаранция: 19658 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022