преглед

на търг

9110-5699

Търг 9110-5699 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-1-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, цр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 613, Средна: 82, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 1551, ОЗМ: 45

Общо: 2312м³

Начална цена: 272704.00 лв.

Стъпка: 2728 лв.

Гаранция: 13635 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022