преглед

на търг

9300-5471

Търг 9300-5471 - ДГС Добрич

Обект No. 14-13-2022

Дата на публикуване: 01.08.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 110, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 624, ОЗМ: 0

Общо: 802м³

Начална цена: 63564.00 лв.

Стъпка: 636 лв.

Гаранция: 3178 лв.

Първа дата: 19.08.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.08.2022

Протокол от проведен търг

19.08.2022

Договор

09.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2022