преглед

на търг

9300-4778

Търг 9300-4778 - ДГС Добрич

Обект No. 14-1-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 292, Средна: 58, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 1350, ОЗМ: 0

Общо: 1715м³

Начална цена: 159074.00 лв.

Стъпка: 1591 лв.

Гаранция: 7953 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022