преглед

на търг

9500-4737

Търг 9500-4737 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2022

Дата на публикуване: 14.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, пбрс, кр, пляс

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 487, Дребна: 134

Дърва (м³): За огрев: 1584, ОЗМ: 0

Общо: 2255м³

Начална цена: 133640.00 лв.

Стъпка: 1336 лв.

Гаранция: 6682 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.12.2021

Документация за провеждане на търг

14.12.2021

Проекто-договор

14.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.12.2021

Допълнителен документ

14.12.2021

Допълнителен документ

14.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022