преглед

на търг

7800-4733

Търг 7800-4733 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-8-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, гбр, яс, ак, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 384, Средна: 294, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 874, ОЗМ: 0

Общо: 1554м³

Начална цена: 90287.00 лв.

Стъпка: 903 лв.

Гаранция: 4514 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

07.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2022