преглед

на търг

7800-4732

Търг 7800-4732 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-7-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 95, Средна: 124, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 1540, ОЗМ: 0

Общо: 1763м³

Начална цена: 97921.00 лв.

Стъпка: 980 лв.

Гаранция: 4896 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

07.01.2022

Договор

25.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2022