преглед

на търг

7800-4729

Търг 7800-4729 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-4-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 508, Средна: 55, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1069, ОЗМ: 0

Общо: 1632м³

Начална цена: 102580.00 лв.

Стъпка: 1026 лв.

Гаранция: 5129 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

10.01.2022

Договор

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2022