преглед

на търг

7800-4727

Търг 7800-4727 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 205, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1043, ОЗМ: 102

Общо: 1486м³

Начална цена: 60024.00 лв.

Стъпка: 601 лв.

Гаранция: 3001 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

10.01.2022

Договор

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2022