преглед

на търг

9261-4725

Търг 9261-4725 - ДГС Цонево

Обект No. 11-2-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 66, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 673, ОЗМ: 0

Общо: 790м³

Начална цена: 47873.00 лв.

Стъпка: 479 лв.

Гаранция: 2394 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022