преглед

на търг

7900-4719

Търг 7900-4719 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-2-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 2147, Средна: 795, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 2452, ОЗМ: 262

Общо: 5673м³

Начална цена: 383656.00 лв.

Стъпка: 3837 лв.

Гаранция: 19183 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

31.12.2021

Договор

07.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2021