преглед

на търг

9170-4711

Търг 9170-4711 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2022

Дата на публикуване: 10.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, цр, лп, мжд, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 76, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1644, ОЗМ: 0

Общо: 1774м³

Начална цена: 93171.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 4865 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2021

Документация за провеждане на търг

10.12.2021

Проекто-договор

10.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Договор

18.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2021

Допълнителен документ

10.12.2021

Допълнителен документ

10.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022