преглед

на търг

9870-4492

Търг 9870-4492 - ДГС Върбица

Обект No. 7-25-2021

Дата на публикуване: 26.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, яв, мжд, ак

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 49, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 2031, ОЗМ: 266

Общо: 2363м³

Начална цена: 190550.00 лв.

Стъпка: 1905 лв.

Гаранция: 9527 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.07.2021

Документация за провеждане на търг

26.07.2021

Проекто-договор

26.07.2021

Протокол от проведен търг

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.07.2021

Допълнителен документ

26.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2021