преглед

на търг

9870-4490

Търг 9870-4490 - ДГС Върбица

Обект No. 7-23-2021

Дата на публикуване: 26.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 52, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 373

Общо: 539м³

Начална цена: 45218.00 лв.

Стъпка: 452 лв.

Гаранция: 2260 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.07.2021

Документация за провеждане на търг

26.07.2021

Проекто-договор

26.07.2021

Протокол от проведен търг

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.07.2021

Допълнителен документ

26.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2021