преглед

на търг

9700-2244

Търг 9700-2244 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: срлп

Дървесина (м³): Едра: 106.81, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 22.45

Общо: 129.26м³

Начална цена: 9357.75 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 468 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване