преглед

на търг

9870-4478

Търг 9870-4478 - ДГС Върбица

Обект No. 7-18-2021

Дата на публикуване: 16.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, лп

Дървесина (м³): Едра: 602, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 602м³

Начална цена: 77825.00 лв.

Стъпка: 778 лв.

Гаранция: 3891 лв.

Първа дата: 04.08.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2021

Документация за провеждане на търг

16.07.2021

Проекто-договор

16.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2021

Допълнителен документ

16.07.2021