преглед

на търг

9300-4468

Търг 9300-4468 - ДГС Добрич

Обект No. 14-3-2021

Дата на публикуване: 24.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, ак, кдб, цр

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 21, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 809, ОЗМ: 0

Общо: 917м³

Начална цена: 56724.00 лв.

Стъпка: 567 лв.

Гаранция: 2836 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.06.2021

Документация за провеждане на търг

24.06.2021

Проекто-договор

24.06.2021

Протокол от проведен търг

15.07.2021

Договор

30.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2021