преглед

на търг

9300-4467

Търг 9300-4467 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2-2021

Дата на публикуване: 24.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, кдб, кл, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 154, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 860, ОЗМ: 0

Общо: 1058м³

Начална цена: 62352.60 лв.

Стъпка: 624 лв.

Гаранция: 3118 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.06.2021

Документация за провеждане на търг

24.06.2021

Проекто-договор

24.06.2021

Протокол от проведен търг

15.07.2021

Договор

30.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2021