преглед

на търг

9820-4444

Търг 9820-4444 - ДГС Смядово

Обект No. 8-14-2021

Дата на публикуване: 07.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, лп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 466, ОЗМ: 0

Общо: 579м³

Начална цена: 46741.00 лв.

Стъпка: 468 лв.

Гаранция: 2337 лв.

Първа дата: 25.06.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.06.2021

Документация за провеждане на търг

07.06.2021

Проекто-договор

07.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.06.2021

Допълнителен документ

07.06.2021