преглед

на търг

7800-4433

Търг 7800-4433 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-4-2021

Дата на публикуване: 31.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр, мжд, клн

Дървесина (м³): Едра: 344, Средна: 250, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 2218, ОЗМ: 0

Общо: 2812м³

Начална цена: 136358.00 лв.

Стъпка: 1364 лв.

Гаранция: 6818 лв.

Първа дата: 18.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.05.2021

Документация за провеждане на търг

31.05.2021

Проекто-договор

31.05.2021

Протокол от проведен търг

18.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.05.2021

Допълнителен документ

31.05.2021

Допълнителен документ

31.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.06.2021