преглед

на търг

9900-4406

Търг 9900-4406 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2021

Дата на публикуване: 15.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр, лп, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 37, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 557, ОЗМ: 22

Общо: 708м³

Начална цена: 37755.50 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1888 лв.

Първа дата: 11.05.2021, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2021

Документация за провеждане на търг

15.04.2021

Проекто-договор

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021