преглед

на търг

9900-4405

Търг 9900-4405 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-1-2021

Дата на публикуване: 15.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 215, Средна: 65, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 1003, ОЗМ: 26

Общо: 1314м³

Начална цена: 65662.00 лв.

Стъпка: 657 лв.

Гаранция: 3284 лв.

Първа дата: 11.05.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2021

Документация за провеждане на търг

15.04.2021

Проекто-договор

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021