преглед

на търг

9870-4402

Търг 9870-4402 - ДГС Върбица

Обект No. 7-5-2021

Дата на публикуване: 01.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 139.33, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 139.33м³

Начална цена: 13680.58 лв.

Стъпка: 136 лв.

Гаранция: 684 лв.

Първа дата: 21.04.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.04.2021

Документация за провеждане на търг

01.04.2021

Проекто-договор

01.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.04.2021

Допълнителен документ

01.04.2021