преглед

на търг

9820-4369

Търг 9820-4369 - ДГС Смядово

Обект No. 8-11-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, цр, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 232, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 633, ОЗМ: 0

Общо: 927м³

Начална цена: 48401.00 лв.

Стъпка: 484 лв.

Гаранция: 2420 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

25.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021