преглед

на търг

9850-4357

Търг 9850-4357 - ДГС Преслав

Обект No. 6-22-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, яв, мжд, кл, чрш

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 17, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 544, ОЗМ: 0

Общо: 605м³

Начална цена: 42336.00 лв.

Стъпка: 423 лв.

Гаранция: 2116 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021