преглед

на търг

9700-4322

Търг 9700-4322 - ДГС Шумен

Обект No. 9-8-2021

Дата на публикуване: 15.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 14.87, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 52.61

Общо: 67.48м³

Начална цена: 5958.85 лв.

Стъпка: 59 лв.

Гаранция: 297 лв.

Първа дата: 04.02.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2021

Документация за провеждане на търг

15.01.2021

Проекто-договор

15.01.2021

Протокол от проведен търг

04.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.01.2021

Допълнителен документ

15.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2021