преглед

на търг

9700-4314

Търг 9700-4314 - ДГС Шумен

Обект No. 9-7-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, дрш

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 638, ОЗМ: 11

Общо: 697м³

Начална цена: 38255.00 лв.

Стъпка: 382 лв.

Гаранция: 1912 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021