преглед

на търг

9700-4308

Търг 9700-4308 - ДГС Шумен

Обект No. 9-1-2021

Дата на публикуване: 22.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 593, ОЗМ: 9

Общо: 629м³

Начална цена: 20830.00 лв.

Стъпка: 208 лв.

Гаранция: 1041 лв.

Първа дата: 14.01.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.12.2020

Документация за провеждане на търг

22.12.2020

Проекто-договор

22.12.2020

Протокол от проведен търг

15.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Допълнителен документ

22.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.01.2021