преглед

на търг

9870-4173

Търг 9870-4173 - ДГС Върбица

Обект No. 7-7-2020

Дата на публикуване: 15.09.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 94.74, Средна: 84, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5.5, ОЗМ: 0

Общо: 184.24м³

Начална цена: 11912.40 лв.

Стъпка: 119 лв.

Гаранция: 596 лв.

Първа дата: 07.10.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.09.2020

Документация за провеждане на търг

15.09.2020

Проекто-договор

15.09.2020

Протокол от проведен търг

09.10.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.09.2020

Допълнителен документ

15.09.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.10.2020