преглед

на търг

9870-4171

Търг 9870-4171 - ДГС Върбица

Обект No. 7-5-2020

Дата на публикуване: 11.09.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 39.54, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 39.54м³

Начална цена: 9348.60 лв.

Стъпка: 93 лв.

Гаранция: 467 лв.

Първа дата: 30.09.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.09.2020

Документация за провеждане на търг

11.09.2020

Проекто-договор

11.09.2020

Протокол от проведен търг

02.10.2020

Договор

09.10.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.09.2020

Допълнителен документ

11.09.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.10.2020