преглед

на търг

9700-4158

Търг 9700-4158 - ДГС Шумен

Обект No. 9-12-2020

Дата на публикуване: 07.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 206, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 31

Общо: 237м³

Начална цена: 23325.00 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 1166 лв.

Първа дата: 24.07.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2020

Документация за провеждане на търг

07.07.2020

Проекто-договор

07.07.2020

Протокол от проведен търг

24.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2020

Допълнителен документ

07.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.07.2020