преглед

на търг

9850-4104

Търг 9850-4104 - ДГС Преслав

Обект No. 6-5-2020

Дата на публикуване: 09.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, яв

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 132м³

Начална цена: 14160.00 лв.

Стъпка: 142 лв.

Гаранция: 708 лв.

Първа дата: 29.04.2020, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.04.2020

Документация за провеждане на търг

09.04.2020

Проекто-договор

09.04.2020

Протокол от проведен търг

04.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.05.2020