преглед

на търг

9700-4050

Търг 9700-4050 - ДГС Шумен

Обект No. 9-9-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 53, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 760, ОЗМ: 15

Общо: 862м³

Начална цена: 54830.00 лв.

Стъпка: 548 лв.

Гаранция: 2741 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020