преглед

на търг

9700-4049

Търг 9700-4049 - ДГС Шумен

Обект No. 9-8-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 139, Средна: 35, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 334, ОЗМ: 8

Общо: 525м³

Начална цена: 30805.00 лв.

Стъпка: 308 лв.

Гаранция: 1540 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020